Nghiên Cứu Mới nhất

Chúng tôi cung cấp góc nhìn và kiến thức về các vấn đề trọng yếu cũng như những xu hướng định hình thế giới công việc hiện tại và tương lai.

 

 

Công Việc đối với Tôi

03/02/2017

Ngày nay, các ứng viên tìm việc không còn như người tìm việc mà doanh nghiệp từng gặp trong lịch sử. Với những nhu cầu và ưu tiên đặc biệt, cùng khả năng tiếp cận thông tin lớn chưa từng có, các tổ chức đang không ngừng tìm cách thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu thế giới.

Download PDF

Thế hệ Y: Tầm nhìn sự nghiệp năm 2020

01/01/2016

Vào năm 2020, thế hệ Y (từ 18-34 tuổi) sẽ chiếm 35% lực lượng lao động trên toàn thế giới. Nghiên cứu toàn cầu của ManpowerGroup cho thấy thế hệ Y là nguồn nhân lực quan trọng, họ làm việc chăm chỉ, thậm chí là chăm chỉ hơn các thế hệ khác, và luôn lạc quan về sự nghiệp của mình. Họ ưu tiên thu nhập, con người và mục đích cuộc sống. Với một sự nghiệp lâu dài trước mắt, thế hệ Y tập trung phát triển kỹ năng nhằm đảm bảo luôn có việc làm và xây dựng một “sự nghiệp cho bản thân họ”.

Download PDF

Sự trỗi dậy của thế hệ ứng viên nắm rõ thông tin

05/09/2015

Nghiên cứu mới nhất về những ưu tiên của ứng viên toàn cầu cung cấp những hiểu biết quan trọng về loại thông tin mà các ứng viên tìm kiếm và trang bị cho bản thân trước khi ứng tuyển. Ngày nay, chưa bao giờ ứng viên lại nắm rõ thông tin về quá trình ứng tuyển sớm đến như vậy.

Download PDF