Nghiên Cứu Mới nhất

Chúng tôi cung cấp góc nhìn và kiến thức về các vấn đề trọng yếu cũng như những xu hướng định hình thế giới công việc hiện tại và tương lai.

 

 

How We Want To Work

22/05/2019

What Employers Need to Know About Candidate Work Model Preferences

Download PDF

Human Wanted: Robots Need You

01/03/2019

Robot workers replacing human jobs - the debate of the decade. In reality, the opposite looks true.

Download PDF

Khi Ứng Viên Là Khách Hàng Tiềm Năng

10/01/2019

Ảnh hưởng của trải nghiệm ứng viên tới thương hiệu của nhà tuyển dụng

Download PDF

Siri, Hãy Tìm Cho Tôi Một Công Việc Mới

14/11/2018

Xu thế và kỹ thuật tuyển dụng hiệu quả trong CMCN 4.0: Người tìm việc muốn trải nghiệm công nghệ cao và tính tương tác cao.

Download PDF

Talent Shortage Survey 2018

24/06/2018

Now in its 12th year, the ManpowerGroup Talent Shortage research is the largest talent shortage survey of its kind.

Download PDF

From C-Suite to Digital Suite: How to Lead Through Digital Transformation

23/01/2018

To lead in the digital age, business leaders need to combine the best of human and machine intelligence to create an inclusive, tech-enabled and forward-thinking company. We invite you to download our latest whitepaper, to learn more about how to develop a digitally-enabled and transformation-ready leadership team.

Download PDF