Kỷ Nguyên Nhân Tài

Vào năm 2011, ManpowerGroup công bố thế giới bước vào “Kỷ nguyên Nhân Tài”, một kỷ nguyên mới mà nhân tài là yếu tố chính tạo nên sự khác biệt về kinh tế. Dưới 4 tác động chính trên toàn cầu: Quyền lựa chọn cá nhân mở rộng hơn; Yêu cầu của khách hàng ngày càng phức tạp hơn; Sự thay đổi nhân khẩu và dịch chuyển địa lý; và Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra – Kỷ nguyên Nhân Tài đang tiếp tục định hình thị trường lao động toàn cầu và những tác động này ngày càng rõ rệt.

 

Kỷ Nguyên Nhân Tài 2.0
– Những Yếu Tố Tương Lai Ảnh Hưởng Tới Công Việc

28/09/2017

Trong Kỷ Nguyên Nhân Tài, bốn tác động chính đang tạo nên những thay đổi trong lực lượng lao động gồm: Sự thay đổi nhân khẩu và dịch chuyển địa lý; Cuộc cách mạng công nghệ; Quyền lựa chọn cá nhân mở rộng hơn và Yêu cầu của khách hàng ngày càng phức tạp hơn.

Download PDF

Kỷ Nguyên Nhân Tài 2.0
– Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng

27/09/2017

Chúng ta đang chứng kiến buổi bình minh của Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng. Trong cuộc cách mạng này, việc giúp người lao động nâng cấp kỹ năng và thích nghi với một thế giới công việc không ngừng thay đổi sẽ là thách thức quyết định thành công trong thời đại của chúng ta. 

Download PDF

Kỷ Nguyên Nhân Tài 2.0
– LQ, Chỉ Số Đo Lường Khả Năng Học Hỏi

24/09/2017

Chỉ số Đo Lường Khả Năng Học Hỏi (Learnability Quotient - LQ) nói gì về bạn? Công nghệ luôn thay đổi và nơi bạn làm việc cũng vậy. Chỉ số LQ phản ánh được mong muốn và khả năng phát triển và thích nghi với hoàn cảnh và thách thức mới trong suốt quãng đời làm việc của bạn.

FIND YOUR LEARNABILITY QUOTIENT