Khảo Sát Triển Vọng Việc Làm

Mỗi quý, ManpowerGroup đều thực hiện khảo sát Triển Vọng Việc Làm nhằm dự báo kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp như tăng hay giảm số nhân viên ở quý tiếp theo. 

 

Khảo sát Triển vọng Việc làm của ManpowerGroup đã được triển khai hơn 50 năm qua và là một trong những khảo sát đáng tin cậy nhất về các hoạt động tuyển dụng trên toàn cầu.

 

Triển Vọng Việc Làm Quý 2 năm 2018

06/03/2018

Triển vọng rất khả quan đối với người tìm việc Trên toàn cầu với Kế hoạch tuyển tại Croatia, Đài Loan, Nhật Bản, Hungary và Hoa Kỳ đạt mức tối ưu nhất.

Xem thêm

Triển Vọng Việc Làm Quý 1 năm 2018

17/01/2018

Các doanh nghiệp báo cáo tình trạng tuyển dụng mạnh trên nhiều thị trường, do sức tuyển dụng tại Châu Á Thái Bình Dương, Mỹ và Đông Âu tăng trưởng nhẹ

Xem thêm

Dự báo thị trường lao động Quý 4 năm 2017 của ManpowerGroup tại 43 quốc gia và lãnh thổ

12/09/2017

Dự báo thị trường lao động Quý 4 năm 2017 của ManpowerGroup tại 43 quốc gia và lãnh thổ

Xem thêm

Triển vọng việc làm Quý 3 năm 2017

13/06/2017

Triển vọng việc làm Quý 3 năm 2017...

Xem thêm

Triển vọng việc làm Quý 2 năm 2017

14/03/2017

Triển vọng việc làm Quý 2 năm 2017...

Xem thêm

Triển vọng việc làm Quý 1 năm 2017

13/12/2016

Triển vọng việc làm Quý 1 năm 2017...

Xem thêm