Thị Trường Lao Động

Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu, khảo sát về một thế giới công việc không ngừng thay đổi, được trình bày cùng các ý kiến và thấu hiểu sâu sắc của các chuyên gia ManpowerGroup.

 

Nghiên cứu của chúng tôi nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tối đa tiềm năng của lực lượng lao động, đồng thời là nguồn dữ liệu hữu ích đối với người tìm việc. Không chỉ vậy, các nghiên cứu này còn là nguồn tham khảo về các chỉ số kinh tế quan trọng đối với khách hàng.

 

Thế giới công việc chưa bao giờ ngừng biến động. Hãy tham khảo những ý kiến chuyên môn, các báo cáo và nghiên cứu của chúng tôi để luôn đón đầu những thay đổi trên toàn cầu.

 

 

  

 Nghiên cứu về nguồn nhân lực