Thông Cáo Báo Chí

Chỉ số Học Hỏi

31/08/2017

ManpowerGroup lần đầu tiên giới thiệu Khả năng học hỏi (Learnability) thông qua chỉ số Learnability QuotientTM(LQ).

Xem thêm »

Cuộc cách mạng kỹ năng

14/08/2017

KỸ NĂNG SẼ TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ TIỀN TỆ MỚI TRONG KỶ NGUYÊN NHÂN TÀI

Xem thêm »

Khảo sát xu hướng tuyển dụng toàn cầu Quý 2 2017

01/03/2017

Khảo sát xu hướng tuyển dụng toàn cầu Quý 2 2017

Xem thêm »

Khảo Sát Xu Hướng Tuyển Dụng Toàn Cầu Quý 1 2017

01/01/2017

Lạc quan nhưng thận trọng: Kế hoạch tuyển dụng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong Quý 1 năm 2017, bất chấp những bất ổn kinh tế chính trị.

Xem thêm »

Khảo sát triển vọng việc làm quý 3 năm 2016

13/06/2016

Khảo sát xu hướng tuyển dụng toàn cầu Quý 3 2016

Xem thêm »

Xu Hướng Nghề Nghiệp - Tầm Nhìn 2020

24/05/2016

Xu hướng nghề nghiệp của thế hệ Y - Tầm nhìn năm 2020

Xem thêm »