Sự Kiện

WORLD OF WORK VISION 2020: Skills Are The New Currency

Workshop
04/23/2019
Lotte Legend Hottel

Hành trang trở thành công dân toàn cầu

Talkshow
24/03/2019
Đại học Kinh tế Quốc dân

E-Recruiting - Tuyển Dụng Trong Thời Đại 4.0

Hội thảo
17/03/2019
Hà Nội