Bootstrap Slider

Tuyển dụng và Quản lý nguồn nhân lực


Thông qua 4 thương hiệu chính, Tập đoàn ManpowerGroup đã đáp ứng những nhu cầu cấp thiết về nguồn lực, cung cấp giải pháp tư vấn toàn diện từ tìm kiếm, quản trị cho đến phát triển nhân tài.

Mỗi năm chúng tôi giúp hàng triệu cá nhân có bước tiến

trong sự nghiệp trên toàn cầu.

Tìm kiếm cơ hội công việc mới nhất tại đây.

Một CV chuyên nghiệp sẽ giúp bạn

tìm được công việc như ý.

Hãy làm cho chính bạn nổi bật ngay hôm nay!

Theo dõi để có thêm thông tin
từ ManpowerGroup Việt Nam