Đỗ Đức Tùng

Trưởng phòng Kinh doanh

Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động, Hà Nội

Gia nhập năm 2015

 

 

Ông Tùng bắt đầu công tác tại ManpowerGroup Việt Nam vào năm 2015 trong vai trò Trưởng phòng phát triển kinh doanh, Dịch vụ Khoán việc và Cho thuê lại lao động tại Hà Nội. Tại đây ông đã mở rộng mạng lưới khách hàng và cải thiện hoạt động kinh doanh trong khu vực mình phụ trách.

 

Ổng Tùng không chỉ tập trung vào lĩnh vực mở rộng kinh doanh, tìm khách hàng mới, mà còn duy trì được mối quan hệ với khách hàng cũng như hỗ trợ đội ngũ của mình giải quyết các vấn đề cho khách hàng.

 

Trước khi chính thức gia nhập ManpowerGroup Việt Nam, ông Tùng chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh trong 4 năm cho HRMS Consulting, một công ty mới thành lập tại Việt Nam. Trước đó, ông cũng đã có 2 năm làm việc tại Singapore, nơi ông đã phát triển và tích hợp được hệ thống HRIS cho các khách hàng lớn.

 

Ông Tùng sở hữu bằng Cử nhân Khoa học máy tính – Đại học Leicester, Vương Quốc Anh và bằng Thạc sĩ Ứng dụng Kinh doanh – Đại học Hawaii.