Hội thảo quốc tế khoa học AAPBS 2016

Vào ngày 5 & 6/5/2016, HỘI THẢO QUỐC TẾ KHOA HỌC AAPBS 2016 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng đối với các trường quản trị kinh doanh mới nổi” đã được tổ chức tại Hà Nội bởi CFVG và ĐH Kinh tế Quốc dân với sự tham gia của Manpower và 75 đại biểu là các hiệu trưởng, giáo sư và các quản lý cấp cao từ các trường kinh doanh trong và ngoài nước.

Với vai trò là diễn giả tại hội thảo, Bà Lê Thị Kim - Giám đốc nhân sự toàn quốc của ManpowerGroup Việt Nam đã trình bày về xu hướng nhân sự tại thị trường trong nước, từ đó góp phần giúp các nhà lãnh đạo và thành viên AAPBS đưa ra những định hướng phát triển đào tạo kinh doanh ở khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Trong thời gian tới, ManpowerGroup hi vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng các đơn vị và các nhà quản lý trong việc phát triển nguồn nhân lực gắn liền với đào tạo trong kinh doanh một cách hiệu quả hơn, thiết thực hơn!