Event

Sự kiện "Làm thế nào trở thành công dân toàn cầu"

Sự kiện VEO
17/10/2015
Le'space -Trung tâm văn hoá Pháp

Hội chợ việc làm RMIT Career Fair 2015

Hội chợ việc làm RMIT
30/08/2015
Trung tâm hội nghị Star Galaxy, Hà Nội

Ngày hội tuyển dụng Avery Dennison

Ngày hội tuyển dụng
23/05/2015
Manpower Vietnam

Lễ ký kết hợp tác Bộ LĐTB & XH

Lễ ký kết
12/05/2015
Bộ LĐTB&XH

Gặp gỡ Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH

Gặp gỡ hợp tác
12/05/2015
Bộ LĐTB&XH

Hội chợ Việc làm - Cầu nối nhân lực

Hội chợ việc làm
08/05/2015
Học viện Ngân hàng

Hội chợ việc làm RMIT Career Fair 2014

Hội chợ việc làm RMIT
23/08/2014
Somerset Grand Hà Nội, Hoàn Kiếm, HN