Outsourcing Jobs

Warehouse Keeper
Project: Project 13
Location: HCMC - Ho Chi Minh
Industry: Consulting Services
Salary: VND Negotiate

 

Mô tả Công việc/ Responsibilities

 • Keeping a record and maintaining cycle counts of the entire inventory in the company/ Theo dõi ghi nhận và kiểm soát tình hình hàng hóa tồn kho trong công ty
 • Weekly reports of the entire inventory/ Làm báo cáo hàng tuần toàn bộ hàng hóa trong kho
 • Receiving and verifying the inventory with the purchase order listings/ Tiếp nhận và xác minh hàng hóa với danh sách đề nghị mua hàng
 • Reporting loss, damage and any such discrepancies to the managers/ Báo cáo số lượng mất mác, hư hỏng hoặc bất cứ sự khác nhau nào đến Trưởng bộ phận
 • Maintaining proper documentation processed for the receipt of the good and supplies/ Bảo quản các biên lai giao nhận hàng hóa và tài liệu nhà cung cấp theo quy trình thích hợp
 • Coordinating and synchronizing work functions with the sales team, finance and clients/ Phối hợp và đồng bộ chức năng công việc với nhóm kinh doanh, tài chính và khách hàng
 • Receive goods returned by engineers and return to factory / Nhận hàng hóa trả về từ kỹ sư và tiến hành trả về nhà máy
 •  Receive goods movement request and arrange delivery goods to required location/ Tiếp nhận yêu cầu xuất hàng và sắp xếp giao hàng đến nơi yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc/ Qualifications

 • College's Degree or above/ Tốt nghiệp tối thiểu từ cao đẳng 
 •  At least 1 year working experience/ Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
 • Good communication and be fluent in speaking and writing English skills/ Tiếng Anh lưu loát kỹ năng nói và viết
 • Good in microsoft excel / Thành thạo về Microsoft excel